Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning, en samlende og formidlende forening som stimulerer til økt kompetanse bland medlemmene.

 

Vi er medlem av The Nordic Light Committee, og den Internasjonale Kommisjonen for Belysning, CIE og bidrar til utvikling av nasjonale og internasjonale rettningslinjer innen lys og belysning. Regionale virksomheter ledes av 7 regionsstyrer, spredt over det ganske land.  

Jeg leder Region Sørlandet, som omfatter Vestfold,Telemark, Aust- og Vest-Agder. Vi tilrettelegger for kurs og møter og arrangerer Månedens bygg / - anlegg for å styrke og dele lokal interesse og kompetanse. Vi vet at lys har stor innflytelse på menneskers helse, velvære og ytelsesevne, så fokus på lys, design og teknologi er et av de viktigste bidrag til å forme fremtiden.

For mere informasjon, program og artikler titt inn på våre side lyskultur.no

Velkommen til kurs og arrangement for lysere tider i vår Region!